In gesprek met... May Lynn Dobbelstein

“Ik ben heel nieuwsgierig naar het werken als arts buiten het ziekenhuis. Ik denk dat het heel dynamisch is, en multidisciplinair. Tijdens de geneeskundeopleiding is hier relatief weinig aandacht voor, dus je moet echt zélf actief op zoek gaan.”

Student geneeskunde

In gesprek met: May Lynn, student geneeskunde.

Ik heb nog geen goed beeld van hoe het echt is om als arts buiten het ziekenhuis te werken. Tijdens de opleiding geneeskunde kom je daar vrij weinig mee in aanraking. Daarom ben ik actief op zoek gegaan en ga ik mijn keuzecoschap doen als avg.

Waar ik nu sta

  • Vijfdejaars geneeskundestudent
  • Druk met coschappen, én straks mijn keuzecoschap avg
  • Wat me op dit moment het meeste aanspreekt: kindergeneeskunde en huisartsgeneeskunde

Waarom help je als student geneeskunde mee aan de Next Level Dokter campagne?

Ik ben heel nieuwsgierig naar het werken als arts buiten het ziekenhuis, en vind het goed dat deze campagne er is. Want ik denk dat veel meer studenten er nog té weinig over weten. Daarom help ik graag mee! Zelf ben ik me ook nog aan het oriënteren op mijn vervolgopleiding, en ik hoop zo mijn beeld nog iets te verbreden en meer te weten te komen over welke artsenberoepen er allemaal zijn buiten het ziekenhuis.

Welke artsenberoepen midden in de samenleving ken je inmiddels?

Ik ben me ervan bewust dat er heel veel artsenberoepen buiten het ziekenhuis zijn. Maar ik kan er concreet niet heel veel van opnoemen. Ik ben in ieder geval erg benieuwd naar mijn coschap huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde aan het einde van mijn opleiding! Verder is het in de opleiding relatief onderbelicht in vergelijking met specialismen binnen het ziekenhuis. Het is daarom ook goed om je zelf meer te oriënteren op de beroepen buiten het ziekenhuis, anders kom je het denk ik niet te weten. Ik heb er dankzij een eigen zoektocht voor gekozen om mijn keuzecoschap bij geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten te doen. Maar naast avg en huisartsgeneeskunde kan ik niet een-twee-drie nog een artsenberoep opnoemen.

Wil je je ook oriënteren op je vervolgopleiding?

Contact

"Ik denk dat het grote voordeel is dat een artsenberoep buiten het ziekenhuis heel dynamisch is, en heel multidisciplinair."

May Lynn Dobbelstein - student geneeskunde

Wat is voor jou een next level dokter en welke voordelen zie jij?

Ik denk dat een next level dokter eigenschappen bezit die elke goede hulpverlener moet hebben: zorgzaam zijn, geven om je patiënten, de beste zorg willen leveren, en je moet leergierig zijn en natuurlijk bekwaam in je vak. Ik denk dat het grote voordeel is dat een artsenberoep buiten het ziekenhuis heel dynamisch is, en heel multidisciplinair. Het is denk ik ook erg variabel. Als Next Level Dokter heb je volgens mij veel contact met andere disciplines binnen en buiten het ziekenhuis. En er komen veel verschillende aspecten bij kijken. Bij avg gaat het bijvoorbeeld ook over psychiatrie en klinische genetica. Een ander voordeel is denk ik dat je vaak langdurig patiëntencontact hebt en echt een band kunt opbouwen. Dat maakt het voor mij dynamisch en heel interessant.

Hoe maak jij straks een keuze voor je vervolgopleiding?

Ik probeer tijdens mijn coschappen al te kijken wat bij me past. Je krijgt een beeld van het vak en van de mensen die binnen een vak werken. Dat is al supergoed. En na de opleiding wil ik eerst ervaring opdoen als anios. Of dat binnen het ziekenhuis is of buiten het ziekenhuis, dat weet ik nog niet. Maar ik denk dat ik pas dan goed kan ontdekken of een bepaalde discipline echt iets voor me is.

"Vraag veel rond over wat anderen weten over artsenberoepen buiten het ziekenhuis. En zoek vooral ook op internet."

May Lynn Dobbelstein - student geneeskunde

Heb je nog een tip voor andere twijfelende geneeskundestudenten?

Om meer te weten te komen over interessante artsenberoepen buiten het ziekenhuis zal je ook echt zelf op zoek moeten gaan naar info. Dus vraag veel rond, bij medestudenten, andere mensen, artsen, over wat zij weten over artsenberoepen buiten het ziekenhuis. En kijk en zoek ook vooral op internet. Met google kom je een heel eind, en kijk natuurlijk op de website van The Next Level Dokter. Dat is wat ik zou doen.